Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Combifunctionaris IKC / Brede School

De samenwerking tussen onderwijs, opvang, vrije tijd en zorg wordt steeds intensiever. Dit is bevorderlijk voor de doorgaande ontwikkeling van kinderen en geeft rust bij ouders. In deze module leer je te werken in een Integraal kindcentrum (IKC) of een Brede school.

De module

Door de samenwerking tussen het onderwijs, opvang, vrije tijd en zorg worden de werkzaamheden van (onderwijs)medewerkers anders. Als pedagogisch medewerker is het van belang, wanneer je werkzaam bent in een IKC of Brede school, dat je kennis hebt over de doorgaande leerlijn van kinderen en weet hoe je ze kunt ondersteunen en stimuleren. Met deze kennis en kunde ben je breed inzetbaar binnen dit multidisciplinaire werkveld en kun je binnen- en buitenschools leren op elkaar afstemmen.

In IKC’s en Brede scholen wordt samengewerkt door professionals van verschillende disciplines aan een optimale doorgaande ontwikkeling van kinderen. Jij kunt daar als (toekomstig) pedagogisch medewerker een belangrijk aandeel in leveren.
Deze module bevat onder andere thema’s als:

  • Doorlopende ontwikkeling van kinderen
  • Transities en overdracht van voor- naar vroegschools en van binnen- naar buitenschools
  • Talentherkenning
  • Collectieve doelstellingen
  • Werkzaamheden van verschillende disciplines

De theoretische kennis leer je binnen een IKC of Brede school in te zetten middels praktijkopdrachten.

In deze training wordt gebruikgemaakt van blended learning. Dit houdt in dat de training bestaat uit zowel fysieke bijeenkomsten, online trainingen als praktijkopdrachten. In de fysieke bijeenkomsten ga je dieper op de theorie in van het ondernemerschap, wissel je ervaringen uit en heb je de mogelijkheid vragen te stellen aan je trainer. De online trainingen volg je op een eigen gekozen moment en plek. Tenslotte heb je de mogelijkheid om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijkopdrachten. Met blended leren leer je op een zo’n efficiënt mogelijke manier op momenten dat het jou uitkomt.

De studieduur van dit scholingstraject is 8 weken. Elke week ben je gemiddeld 2 uur bezig met het volgen van een e-learning module. In deze e-learning ontvang je ook praktijkopdrachten, die je kunt uitvoeren binnen jouw stage/werkplek (gemiddeld 4 uur per week). Deze praktijkopdrachten voltooi je wederom in de e-learning. Ook heb je één fysieke en één online bijeenkomst in de periode van 8 weken. Hierin staat het delen ervaringen, het oefenen van de vaardigheden en het stellen van vragen centraal (2 x 4 uur). Afhankelijk van jouw bestaande kennis, ervaringen en jouw studiesnelheid kan de studielast verschillen van het gemiddelde aantal uren.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

  • E-Learning
  • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 8 weken
Studiebelasting: 100 tot 240 uur