Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Inleiding in de VVE

Deze scholing is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, waarin de beginselen en de theorie die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van kinderen, wordt aangereikt. Handelingsgericht werken, begeleiden, ontwikkelingsstimulering en veelvoorkomende.

De module

Het scholingsaanbod is gericht op, het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, met name op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De deelnemer leert om de ontwikkeling van het kind te stimuleren volgens nieuwe en al bestaande inzichten en activiteiten. Ook leert de deelnemer bewust om te gaan met handelingen, o.a. door beter begrijpen waarom en hoe de ontwikkeling van het kind werkt.

De deelnemer kan de ontwikkeling van het kind stimuleren en bewust omgaan met handelingen, o.a. door beter te begrijpen waarom en hoe de ontwikkeling van het kind werkt.

Tussentijds worden er opdrachten uitgevoerd. Deze zijn ontwikkelingsgericht en formatief opgezet. De module wordt afgesloten met een summatieve toets, bestaande uit meerkeuze vragen en/of open vragenDe deelnemer ontvangt na het doorlopen van de scholing een bewijs van deelname.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

  • E-Learning
  • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 4 tot 8 weken
Studiebelasting: 20 tot 30 uur