Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Interactievaardigheden

De ontwikkeling van een kind begint al vanaf de allereerste maanden van zijn leven. De manier waarop volwassenen communiceren en om gaan met het kind heeft effect op de ontwikkeling van jonge kinderen. In de dagelijkse omgang met kinderen in de kinderopvang, hebben pedagogisch medewerkers hierin een belangrijke rol en zijn goede interactievaardigheden nodig om kinderen een veilige, prettige en stimulerende omgeving te bieden.

De module

In de kinderopvang zijn er zes interactievaardigheden aan de hand waarvan de pedagogisch medewerker beter leert kijken naar een kind, beter leert communiceren met het kind en daardoor ook een positief effect heeft op zowel de taalontwikkeling als persoons-ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

In deze module komen de zes interactievaardigheden uitgebreid aan bod. Ze worden uitgewerkt voor professionals die werken met de volgende doelgroepen: baby, peuter, kleuter en schoolkind. Het gaat dan om:

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor de autonomie van het kind
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van positieve interacties tussen kinderen

De interactievaardigheden worden kort uitgelegd, waarna er in de module vooral aandacht is voor de toepassing in de praktijk. Een combinatie van theorie, filmpjes en praktijkopdrachten zorgen ervoor dat de pedagogisch professional de basis van alle interactievaardigheden kent en bewust kan toepassen in de eigen praktijk.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

  • E-Learning
  • Examinering
  • Certificaat

Studieduur: 1 tot 4 weken
Studiebelasting: 8 tot 10 uur