Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Knap lastig gedrag 0-4 jaar

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers. Iedereen die met kinderen werkt, komt in het werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. Tijdens de modules krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter met opvallend gedrag om te gaan. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De invloed die de pedagogisch werker kan hebben op lastig en knap lastig gedrag.
 • Het belang van een positieve benadering en een één-op-één-vertrouwensrelatie.
 • Het onderscheid tussen normaal, gewoon lastig en knap lastig gedrag.
 • De oorzaken van knap lastig gedrag (andere werking hersenen, aanleg, omgeving).
 • De beleving van de omgeving door het kind en de behoeften die het kind heeft.

De module

In deze training leer je kijken naar gedrag, waar komt gedrag vandaan en welke begeleiding vraagt het van jou. Welke gedragingen zijn leeftijdsadequaat en wat valt onder speciaal lastig gedrag en wat vraagt dit van jouw aanpak.

Doelen:

 • Kennis van gedrag en de factoren die het gedrag beïnvloeden
 • Kennis van breinontwikkeling en sociale ontwikkeling
 • Kennis over gedragskenmerken van kinderen in het autismespectrum en temperamentvolle kinderen.
 • Je kunt bewust interventies en pedagogische vaardigheden toepassen die het gedrag positief beïnvloeden.
 • Je weet hoe je rekening kunt houden met de ontwikkelingsbehoefte van het kind 0-4 jaar en daarop inspelen.
 • Je kent het verschil tussen onwil en onvermogen.
 • Je weet welke factoren meespelen bij het creëren van een uitdagende speelomgeving die aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.

Je hebt meer kennis over gedrag van kinderen en de begeleiding van lastig gedrag.

In de online lessen gaan we aan de slag met ‘echte’ praktijkcases’ en oefenen we waar mogelijk met het toepassen van de vaardigheden. In de periode tussen twee trainingsmomenten door pas jij de nieuwe technieken bewust toe bij het uitvoeren van een praktijkopdracht.

De deelnemer kan lastig gedrag beter begeleiden. De module wordt afgesloten met een kennistoets. De deelnemer ontvangt na het doorlopen van de scholing een bewijs van deelname.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

 • E-Learning
 • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 4 tot 8 weken
Studiebelasting: 20 tot 30 uur