Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Ontwikkelingsgericht werken met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers. Je leert in deze modules ontwikkelingsgericht werken en een passend aanbod te creƫren op gebied van:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken

De module

De modules, praktijkopdrachten en coaching richten zich op de volgende onderwerpen:

 • Welbevinden en betrokkenheid kunnen zien in jouw groep en dit feedbackinstrument gebruiken bij het afstemmen van het aanbod
 • Kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Kennis over de rekenontwikkeling
 • Kennis over de motorische ontwikkeling
 • Kennis over de creatieve ontwikkeling
 • Gedifferentieerd aanbod op de groep; inzicht in verschillende ontwikkelingsfases van de ontwikkelingsgebieden
 • Opbrengstgericht werken

Na afronding van deze training merk je het verschil doordat:

 • er meer rust ontstaat op de groep en het welbevinden van kinderen hoger wordt;
 • de ontwikkeling van kinderen beter in beeld hebt;
 • Meer zicht op spelgedrag van kinderen en kun je jouw begeleiding afstemmen;
 • Een afgestemd aanbod voor alle kinderen op de groep kunnen aanbieden;

De deelnemer kan rust aanbrengen in de groep, de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en een afgestemd aanbod voor alle kinderen op de groep bieden.
De coach beoordeelt de praktijkopdrachten.
De deelnemer ontvangt na het doorlopen van de scholing een certificaat.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

 • E-Learning
 • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 4 tot 8 weken
Studiebelasting: 20 tot 30 uur