Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Ruimte als derde pedagoog; de training

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers. Je leert het belang in te zien van een goed afgestemde ruimte op de groep, om kinderen optimaal uit te kunnen dagen en te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.

De module

De modules, praktijkopdrachten en coaching richten zich op de volgende onderwerpen:

  • Welbevinden en betrokkenheid kunnen zien in jouw groep en dit feedbackinstrument gebruiken bij het afstemmen van het aanbod
  • Waar voldoet een goed afgestemde ruimte aan, welk aanbod doe je aan de kinderen
  • Werken met divers materiaal, met als doel een zo breed mogelijk aanbod aan bieden
  • Spel en spelniveau van kinderen herkennen en hierop kunnen in spelen
  • Kinderen begeleiden waarbij spel niet vanzelf gaat

Je hebt meer zicht op wat het belang is van een goed ingerichte ruimte en weet je hoe je dit kunt toepassen. Na afronding van deze training merk je het verschil doordat:

  • er meer rust ontstaat op de groep en het welbevinden van kinderen hoger wordt;
  • de ontwikkeling van kinderen beter in beeld hebt;
  • meer zicht op spelgedrag van kinderen en kun je jouw begeleiding afstemmen.

De coach beoordeelt de praktijkopdrachten. De deelnemer ontvangt na het doorlopen van de scholing een bewijs van deelname.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

  • E-Learning
  • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 4 tot 8 weken
Studiebelasting: 20 tot 30 uur