Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Persoonlijk leiderschap – Leiding nemen

Deze training is bedoeld voor iedereen die meer regie wil over zijn eigen werk en leven. In deze scholing staat persoonlijk leiderschap centraal. Omdat Persoonlijk Leiderschap draait om het werken vanuit onze kracht, leert de deelnemer wat dit betekent om vanuit eigen kracht te werken en gaat hij/zij aan de slag met het leren herkennen van de eigen krachten. Vervolgens krijgen zij handvatten aangereikt hoe ze deze krachten kunnen inzetten middels het stellen van doelen en het maken van bewuste keuzes. Tot slot leren zij hoe ze via Persoonlijk Leiderschap een meer positieve levensinvulling kunnen verwerkelijken en waarom het belangrijk is om positief te zijn.

De module

In deze training met als thema Leiding nemen, staan de volgende thema’s centraal.

  • Werken vanuit kracht
  • Doelen stellen
  • Bewust keuzes maken
  • Positief denken

Je hebt meer regie over je leven en je werk. Je maakt bewuste keuzes en werkt vanuit je kracht en talenten. De deelnemer kan regie pakken in zijn werk en leven, daarnaast kan hij bewuste keuzes maken en prioriteiten stellen. Dit levert meer tijd en rust op.

Tussentijds worden er opdrachten uitgevoerd. Deze zijn ontwikkelingsgericht en formatief opgezet. De module wordt afgesloten met een summatieve toets, bestaande uit meerkeuze vragen en/of open vragen. De deelnemer ontvangt na het doorlopen van de scholing een bewijs van deelname.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

  • E-Learning
  • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 4 tot 8 weken
Studiebelasting: 20 tot 30 uur