Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Helpende plus

Deze scholing is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en beschikken over het diploma Helpende of verzorgingshulp B. Het opleidingstraject omvat het gecertificeerde MBO-keuzedeel Helpende Plus. Aan het eind van het opleidingstraject kan de deelnemer eenvoudige verzorgende handelingen uitvoeren. Na afloop van het succesvol doorlopen van de de module ontvangt de deelnemer een certificaat of een bewijs van afronding.

De module

Het scholingstraject bestaat uit 3 digitale theorielesdagen, 2 praktijkdagen en 14 dagen beroepspraktijkvorming. Het scholingstraject dekt het keuzedeel Helpende Plus af van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2. De opleiding gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Omgaan met wet- en regelgeving
 • Protocollen en richtlijnen
 • Omgaan met COPD
 • Omgaan met diabetes
 • Omgaan met dementie
 • Medicijnen checken en toedienen

Anatomie:

 • Circulatiestelsel
 • Ademhalingsstelsel
 • Urinewegstelsel
 • Huid en zenuwstelsel
 • Spijsvertering en hormoonstelsel
 • Bewegingsstelsel
 • Steunkousen aan en uittrekken
 • Condoomkatheter verwisselen
 • Katheterzakje legen en verwisselen
 • Controleren vitale functies
 • Verzorgen van rode wonden
 • Omgaan met gedrag
 • Palliatieve en terminale zorg verlenen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Omgaan met crisissituaties

In de opleiding is 1 praktijkopdracht opgenomen.
De deelnemer beheerst de onder de inhoud genoemde onderdelen op niveau 2/3 niveau. De deelnemer kan een aantal eenvoudige handelingen die horen bij de opleiding Verzorgende-IG uitvoeren.

Degene met een helpendediploma krijgen een MBO-certificaat en degene met een een verzorgingshulp B diploma krijgen een bewijs van deelname die kan worden omgezet in een MBO-certificaat na het behalen van het MBO diploma Helpende.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

De kosten voor deze online training zijn inclusief:

 • E-Learning
 • Certificaat of bewijs van deelname

Studieduur: 6 tot 10 weken
De studiebelasting bedraagt: in totaal 240 Studiebelastingsuren (24 onderwijsuren, 128 praktijkuren en 88 zelfstudieuren).

Inschrijven

Voor dit traject heb je een erkende leerwerkplek nodig en de aanmelding verloopt via de werkgever. Indien je geen leerwerplek hebt kun je niet deelnemen.

Ben je in dienst bij een erkende leerwerkplek dan kan je werkgever zich melden bij STOC opleidingen via een mail naar NLD@stoc.nl. STOC zal vervolgens je werkgever beoordelen of je kan deelnemen aan het traject.

Als je kunt deelnemen, krijg je van je werkgever een link voor de definitieve inschrijving en het opleidingstraject.