Telefoon

088 - 28 27 000

Email

klantenservice@werkendleren.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9.00-17.00uur

Ondersteuning Thuis (ADL)

Deze scholing is bedoeld voor mensen die willen starten met werken in zorg of willen ondersteunen bij actviteiten van het dagelijks leven. Het opleidingstraject omvat 2 werkprocessen van de MBO-opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn”, niveau 2. Aan het eind van het opleidingstraject kan jij de cliënt, naastbetrokkene of collega’s vraaggericht ondersteunen bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Na afloop van het succesvol doorlopen van de de module ontvangt de deelnemer een certificaat of een bewijs van afronding.

De module

Het scholingstraject bestaat uit 4 digitale theorielesdagen, 2 praktijkdagen en 15 dagen beroepspraktijkvorming. Het scholingstraject dekt de werkprocessen ‘ondersteunt bij wonen en huishouden’ en ‘ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL’ af van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2. De opleiding gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Visie op gezondheid
 • Leefwereldbenadering
 • Omgaan met levensvragen
 • Zelfredzaamheid
 • Cliëntgericht werken
 • Hygiënisch werken: hygiëne en infectiepreventie
 • Inventariseren ondersteuningsvraag cliënt
 • Goed in gesprek
 • Omgaan met regelgeving
 • Stimulatie- en motivatietechnieken
 • Decubitus en transfers
 • Mondzorg
 • Steunkousen
 • Verzorgend wassen: de basis
 • Wassen met affectie
 • Werken met glijzeilen
 • Hulp bieden bij eten en drinken
 • Hulp bieden bij uitscheiding
 • Hulp bij mobiliteit
 • Hulp bieden bij wassen, aan- en uitkleden zorgvrager
 • Aandoening aan het spijsverteringskanaal en voedingsproblemen
 • Aandoeningen aan hart en bloedvaten
 • Aandoeningen aan de luchtwegen
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, hersenen en zenuwstelsel- Zorg voor het bed
 • Werkzaamheden bij huishouden en wonen
 • Was verzorgen
 • Schoonmaken
 • Ondersteuning rondom de maaltijd
 • Omgaan met voeding en vocht

In de opleiding zijn 2 theorietoetsen en 1 opdracht opgenomen.

De deelnemer beheerst de onder de inhoud genoemde onderdelen op niveau 2 niveau. De deelnemer kan ondersteunen bij wonen en huishouden en bij persoonlijke zorg en ADL.

Investering

In het kader van NL leert door wordt het scholingsaanbod kosteloos aangeboden

Studieduur: 6 tot 10 weken
De studiebelasting bedraagt: in totaal 240 Studiebelastingsuren (48 onderwijsuren, 96 praktijkuren en 97 zelfstudieuren).

Inschrijven

Voor dit traject heb je een erkende leerwerkplek nodig en de aanmelding verloopt via de werkgever. Indien je geen leerwerplek hebt kun je niet deelnemen.

Ben je in dienst bij een erkende leerwerkplek dan kan je werkgever zich melden bij STOC opleidingen via een mail naar NLD@stoc.nl. STOC zal vervolgens je werkgever beoordelen of je kan deelnemen aan het traject.

Als je kunt deelnemen, krijg je van je werkgever een link voor de definitieve inschrijving en het opleidingstraject.